top of page

psychedelic integration

C O A C H I N G

Foto by Unsplash

Your trip might be over,
but the journey is just beginning.

Integratie verwijst naar de periode na de psychedelische ervaring. Het verwijst naar het proces om actief bezig te zijn met de inhoud van de ervaring opnieuw te bekijken, te verwerken, te vertalen en te integreren in uw alledaagse leven.

Net zoals de psychedelische ervaring enorm brede onderwerpen kan aanboren, haal ik voor mijn integratie coaching inspiratie uit vele verschillende technieken en filosofieën. Hierdoor is de werkwijze telkens helemaal aangepast aan uw proces en de thema's die jij inbrengt. Het proces is holistisch, en keert zich zowel naar binnen als naar buiten. Het omvat de lichamelijke, sociale, psychologische, emotionele, spirituele dimensies alsook uw relatie met de natuurlijke wereld rondom u. Ervaringen kunnen groot zijn of klein. Maar een opeenstapeling van (soms kleine) aanpassingen kan zorgen voor een enorme verandering doorheen de tijd.

Hoewel verschillende culturen anders kijken naar psychedelica, zie ik ze als niet-specifieke versterkers van het bewustzijn. Ze tonen wat er in jou zit en versterken dit. Een kennis van de belangrijke ervaringen in uw leven zal mij, en uzelf, helpen om te begrijpen wat er tijdens de psychedelische ervaring is gebeurd en wat dit wil zeggen. Met al dit materiaal gaan we samen aan de slag.

Ik begeleid jou bij de zoektocht

Psychedelic integration coaching is een serie van 1 op 1 gesprekken waarin we samen het verhaal achter de psychedelische ervaring trachten te achterhalen. Aan de ene kant is het belangrijk om jouw ervaring goed af te sluiten. Aan de andere kant gaat het erom de opgedane inzichten te transformeren tot acties in het alledaagse leven. Dit gebeurt allemaal in volledige discretie.

Dit is een integratief aanbod. Psychedelic assisted therapie is tot op heden illegaal, en niet wat ik aanbied. Dit programma is bedoeld om diegenen te begeleiden die nood hebben om over hun ervaringen te reflecteren.

Mijn eigen ervaring

Ik verdiep me reeds 16 jaar in het fenomeen. Sinds mijn eerste ervaring bestudeerde ik psychedelica vanuit verschillende hoeken: als ervaringsdeskundige, als onderzoeker, en als therapeut en coach. Ik woonde drie maanden in een ayahuasca-centrum in Peru, nam deel aan ceremonies daar en in België en ik verkende het fenomeen op mezelf.

Ik sprak in 2015 op de toen grootste internationale conferentie over psychedelica: Breaking Convention. Het onderwerp van mijn talk was een origineel filosofisch vraagstuk: over hoe de wereld die zich aan ons toont beïnvloedt wordt door de mentale processen die we meemaken. In 2020 sprak ik op de International Conference for Psychedelic Science (ICPR) met als onderwerp: waarom mensen psychedelica gebruiken, los van de kliniek of de jungle. OVer dit onderwerp schreef ik ook een wetenschappelijk artikel: “Psychedelic substance use in the Reddit psychonaut community” dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift: Drugs and Alcohol Today.

In 2018 begon ik aan een opleiding Connected Living: ervaringsgerichte therapie en sjamanisme. Deze 4-jarige training gaf me de tools om ceremonie te omkaderen en beter te begrijpen.

Momenteel ben ik een werken lid van de Psychedelic Society Belgium (PSBE).

Al deze ervaring en kennis neem ik mee in mijn sessies met jou.

Praktisch

Locatie

Korte Vest 20, 1500 Halle

Tarief

€70 voor een individuele sessie van 1u.

 

Onze eerste kennismaking begint altijd een intake gesprek, waarin ik vragen zal stellen om u en uw ervaring beter te leren kennen.

bottom of page