top of page

privacybeleid

Bedankt voor uw vertrouwen in coachingpraktijk GROEIHAARD.

 

Er wordt veel waarde gehecht aan uw privacy en uw persoonlijke informatie wordt beschermd volgens de Belgische privacywetgeving (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Europese privacywetgeving (GDPR - General Data Protection Regulation). In dit privacybeleid wordt uitgelegd uit welke informatie wordt verzameld, waarom deze informatie wordt verzameld en hoe deze informatie gebruikt wordt.

 

Verzamelde informatie

 

Als coach spreek ik individueel met cliënten en vraag ik naar persoonlijke informatie die relevant is voor de coaching sessies. Dit kan onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens omvatten. Coaching gaat gepaard met het delen van uiterst gevoelige, persoonlijke informatie. Deze informatie wordt enkel door mijzelf in gekeken en gebruikt om uw traject zo goed mogelijk verder uit te tekenen. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er gevraagd wordt om uw informatie door te geven aan een derde - bijvoorbeeld als er sprake is van een doorverwijzing. In dit geval gebeurd dit enkel met uw specifieke goedkeuring.

 

In het kader van workshops worden e-mailadressen en GSM-nummers van deelnemers verzameld. Deze informatie wordt alleen gebruikt om deelnemers te informeren over huidige en toekomstige workshops en aanverwante informatie. De informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.

 

Gegevensbeveiliging

 

De nodige maatregelen worden genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

 

Gegevensbewaring

Uw persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als nodig is om de coaching diensten te leveren. Wij bewaren uw informatie niet langer dan wettelijk vereist is. Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 24 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 5 jaar), opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Als u vragen heeft over uw persoonlijke informatie of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via hallo@groeihaard.be. Indien u klachten heeft, kan u eveneens contact opnemen via hallo@groeihaard.be. Een officiële klacht kan u indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be .

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen om deze te laten voldoen aan de Belgische en Europese privacywetgeving. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Contact

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen via hallo@groeihaard.be. Wij zullen uw vragen of klachten zo spoedig mogelijk behandelen.

bottom of page